Zahajovací akce 2016

Dne 1. 10. 2016 se konala zahajovací akce nového školního roku. Jelikož do oddílu přišlo spousta nových dětí, naplánovali vedoucí spolu s družinou Včelek celodenní hru s pochodem na Barborku. Námětem této akce se navázalo na téma posledního tábora Rychlé šípy. Na začátku celého dne sehrála družina Včelek v převleku za Rychlé šípy a Vonty scénku, ve které ukradli Vontové Rychlým šípům velice cennou sbírku známek. Poté Vontové utekli a Rychlé šípy je pronásledovaly. Děti se vydaly za nimi. Aby věděly, kam mají jít, nechávaly jim Rychlé šípy po cestě vzkazy. Pod Barborkou našly děti spolu s Rychlými šípy sídlo Vontů. Na louce se poté sehrála bitva, ve které děti pomohly Rychlým šípům Vonty porazit. Nakonec si všichni na Barborce opekli špekáčky a s plnými bříšky vyrazili domů.