Vánoláš 2016

Každoročně náš oddíl pořádá před Vánocemi odpoledne plné her tzv. „Vánoláš“, který se koná v tupeské tělocvičně. Letos bylo téma Cesta za Ježíškem. Děti chodily od stanoviště ke stanovišti a plnily jednotlivé úkoly.  Například musely lepit sníh (neboli vatu) na sněhuláky, vyráběly slaměné ozdoby na stromeček a ke konci Vánoláše se již tradičně konalo poznávání pohádek. To probíhá tak, že se promítají úryvky z různých pohádek a úkolem dětí je uhodnout jejich název.  Na závěr se rozdaly drobné dárečky a mohlo se jít domů.