Historie

Založení

Skauting vznikl v roce 1907 na základě myšlenek britského generála Roberta Baden-Powella, který uspořádal první skautský tábor na ostrově Brownsea. Vybral si 20 chlapců, kteří spolu měli spolupracovat v malých skupinkách.

Do Čech se skautská myšlenka dostala velmi brzy. Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy se český profesor Antonín Benjamin Svojsík nechal inspirovat návštěvou Anglie a založil první český skautský oddíl. V roce 1912 již Svojsík pořádá první skautský tábor u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí.

Zakázání a obnovení skautu u nás

Organizace byla zrušena rozhodnutím K. H. Franka z 28. října 1940, kterému předcházelo rozehnání a zákazy letních táborů. Během druhé světové války mnoho skautů hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem.

Skauting byl obnoven již v květnu 1945, kdy poválečné nadšení pro skauting přivedlo čtvrt miliónu členů.