Charakteristické prvky

Skautský zákon

Je to seznam deseti základních vzorců chování, ke kterým by měla směřovat skautská výchova.

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Skautská lilie

Skautským znakem je lilie. Tento znak vychází ze středověké rytířskosti a jeho smyslem je čistota a čest. Zlaté lístky lilie značí správný směr pro každého skauta, jako střelka kompasu značí směr k severu. Horní tři listy symbolizují cestu skauta, která vede přímo a pokud se odchyluje, vrací se zpět na začátek. Tři listy také připomínají tři body skautského slibu a tři věkové kategorie skautského hnutí (vlče – skaut – rover).
Pro českou skautskou lilii je typické doplnění chodským psem na středovém stříbrném štítku. Tuto podobu navrhl Mikoláš Aleš s odkazem na českou udatnost a spolehlivost. Skauty staví do role ochránců svobody.
Podkladový modrý trojlístek pochází z mezinárodního znaku skautek, a spojuje tak české skauty i skautky se všemi skauty a skautkami na celém světě. Trojlístek je symbolem štěstí a lásky k bližnímu.

Skautský kroj

Skautský kroj se skládá ze skautské košile jednotného střihu, trojcípého skautského šátku s turbánkem a funkční šňůry s píšťalkou. Ke skautskému kroji také náleží kožený opasek s kruhovou přezkou, v jejímž středu je vyobrazena skautská lilie, v horní části je nápis „Junák“, ve spodní části přezky potom skautské heslo „Buď připraven!“

Skautský pozdrav

Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou. Při skautském pozdravu skaut zvedne pravou ruku tak, že palec překrývá malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před sebe. Tento junácký pozdrav není jen bezduchou formalitou. Tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty junáckého slibu, palec překrývající malíček značí zásadu, že silnější chrání slabšího. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek na celém světě. V kroji s přikrývkou hlavy se pravá zdravící dlaň lehce dotýká okraje klobouku, čepice nebo baretu (velký pozdrav) nebo chvíli setrvá ve výši pravého ramene (malý pozdrav).

Skautské podání ruky

Skauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu).
PROČ LEVÁ RUKA?
Levá ruka je blíže k srdci, což vyjadřuje přátelství mezi skauty. Zaklesnutý malíček umocňuje pevnost tohoto přátelství.
Důvod, proč si skauti podávají levou ruku, lze vyložit i jinak. V dávných dobách drželi bojovníci v pravé ruce meč. Natažená pravice proto znamenala: „Nemám meč, věř mi!“. V levé ruce se držel štít. Natažená levice tedy znamená: „Nijak se nechráním. Věřím ti!“. Zatímco se běžný člověk snaží získat důvěru svého protějšku, skaut vyjadřuje před svým bratrem důvěru běžně a možná až automaticky.

Skautská hymna

Skautská hymna je pro skauty stejně důležitá jako hymna státní . Zpívá se při slavnostních příležitostech a také na táboře na ranním nástupu, když se vztyčuje vlajka.

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru, volá, den, junáci vzhůru, volá den ! :]

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy,
[: buď připraven, buď připraven! :]

Slova: František Serafín Procházka
Hudba: Karel Kovařovic