Skauting

Co je to skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.

Skauting dává do života spoustu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi i schopnost naslouchat, být otevřený k lidem a spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí a postavit se na vlastní nohy.

Je to životní styl a cesta k plnému a aktivnímu životu. Všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Skautská výchova tedy ctí především tyto hodnoty:

  • hrát férově
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě
  • rozvíjet se

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice.