Jarní výprava na Hostýn

Dne 28. 4. se konal celooddílový výlet na sv. Hostýn. Jelo se vlakem do Bystřice pod Hostýnem a odtud pěšky až nahoru na Hostýnek. Na začátku cesty děti potkaly Pána času, který ukradl časostroj, a přenesl je do roku 1742, kdy se stavěl Hostýn. Potom se družina Včelek převlékla za starší lidi z té doby. Děti jim musely po cestě například pomáhat s hledáním zapomenutých věcí, poznáváním bylinek do čaje a podobně. Na sv. Hostýně poté čekala děti bitva, ve které nakonec přemohly Pána času, opravily časostroj a přenesly se zpět do roku 2017. Potom si všichni prohlédli toto krásné poutní místo a jelo se domů.