Betlémské světlo 2016

Každý rok roznáší skauti den před Štědrým dnem po domech Betlémské světlo. V naší obci se skauti vždy sejdou ráno před klubovnou, kam jeden z vedoucích přinese světlo dovezené až z Betléma. Od něj si potom všichni zapálí svíčku, kterou vloží do připravené lucerničky. Následně se už jen jednotlivým skupinkám přidělí určitá část dědiny, aby se na nikoho nezapomnělo, a jde se roznášet toto světlo lidem do jejich domovů.